• Ο αγώνας τρεξιματος Dellagrazia Run 2017, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ουσιαστική συνδρομή των χορηγών, των υποστηρικτών μας και του προγράμματος εθελοντισμού.

Διοργανωτές

 

Χρυσοί Χορηγοί

 

Χορηγοί – Υποστηρικτές

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

 

Δωροθέτες